ภาพพื้นหลัง

http://www.thaispa.go.th/spa2013/web/web_new/fileupload_doc/2021-08-20-2-21-2906044.pdf

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

แบบฟอร์มคำขอเกี่ยวกับสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

เอกสารสำหรับผู้รับอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (สปา นวดเพื่อสุขภาพ นวดเพื่อเสริมความงาม)


เอกสารสำหรับผู้ดำเนินการสปา


เอกสารสำหรับผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ


ค่าธรรมเนียมและการชำระค่าธรรมเนียม


คู่มือประชาชน

1.คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ดำเนินการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
2.คู่มือสำหรับประชาชน ารขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
3.คู่มือสำหรับประชาชน การขออนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
4.คู่มือสำหรับประชาชน การขอรับใบแทนใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล


คลังความรู้:-

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ