ภาพพื้นหลัง

งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สปา

[lvca_accordion][lvca_panel panel_title=”แบบฟอร์มแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สปา”]งานแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก สปา

1. สสธ-1 แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ยื่นใหม่)
2. สสธ-2 แบบคำร้องขอใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพหรือเพื่อเสริมสวย (ต่ออายุ)
3. สสธ-3 แบบตรวจมาตรฐานสปาเพื่อสุขภาพ
4. สสธ-4 แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อสุขภาพ
5. สสธ-5 แบบตรวจมาตรฐานนวดเพื่อเสริมสวย
6. สสธ-6 แบบทะเบียนผู้ให้บริการ
7. สสธ-7 แบบลงทะเบียนผู้รับบริการ
8. ภ.ท.7 แบบคำขอจดทะเบียนสิทธิ์ในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
9. คำขอหนังสือรับรองหมอพื้นบ้าน

[/lvca_panel][/lvca_accordion]

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ