ภาพพื้นหลัง

เครื่องมือแพทย์

[lvca_accordion][lvca_panel panel_title=”แบบฟอร์มด้านเครื่องมือแพทย์”]

คำขออนุญาตขาย

2.แบบ ข.พ.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

5.แบบ ข.พ.5 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

6.แบบ ฆพ. 1 คำขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

7.แบบ ฆพ. 3 คำขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์


แบบคำขอการโฆษณา

1.แบบ ข.พ.1 คำขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

3.แบบ ข.พ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์


แบบคำขอย้านเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายหรือเก็บ

1.ฆพ.4 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

[/lvca_panel][lvca_panel panel_title=”คู่มือประชาชนและคำแนะนำ (เครื่องมือแพทย์)”]

คู่มือประชาชนและคำแนะนำในการขออนุญาต (เครื่องมือแพทย์)

31.การขออนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

33.การขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

34.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

36.การขอเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายการในใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

37.การขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

38.การขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

39.การขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดในใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

[/lvca_panel][/lvca_accordion]

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ