ภาพพื้นหลัง

เครื่องมือแพทย์

[lvca_accordion][lvca_panel panel_title=”แบบฟอร์มด้านเครื่องมือแพทย์”]

คำขออนุญาตขาย

2.แบบ ข.พ.2 คำขอต่ออายุใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

5.แบบ ข.พ.5 คำขอเปลี่ยนแปลงรายการที่ได้รับอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

6.แบบ ฆพ. 1 คำขอใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

7.แบบ ฆพ. 3 คำขอใบแทนใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์


แบบคำขอการโฆษณา

1.แบบ ข.พ.1 คำขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์

3.แบบ ข.พ.3 คำขอรับใบแทนใบอนุญาตขายเครื่องมือแพทย์


แบบคำขอย้านเปลี่ยนแปลงสถานที่ขายหรือเก็บ

1.ฆพ.4 คำขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์

[/lvca_panel][lvca_panel panel_title=”คู่มือประชาชนและคำแนะนำ (เครื่องมือแพทย์)”]

คู่มือประชาชนและคำแนะนำในการขออนุญาต (เครื่องมือแพทย์)

1.การขอจดทะเบียนสถานประกอบการผลิตเครื่องมือแพทย์
2.การขออนุญาตขายเครื่องมือแพทย์
3.การขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าเครื่องมือแพทย์

[/lvca_panel][/lvca_accordion]

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ