ภาพพื้นหลัง

เครื่องสำอาง

การขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

ปรับปรุง ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2562

                         หากท่านเป็นคนหนึ่งที่ต้องการผลิตเครื่องสำอางเพื่อขายออกสู่ท้องตลาด เป็นที่ทราบกันดีว่าผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางทุกชิ้นจะต้องขออนุญาตรับเลขจดแจ้งให้เรียบร้อยก่อน เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีคุณภาพ ปลอดภัย และสามารถจำหน่ายได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะได้รับความไว้วางใจจากผู้บริโภค

                         ในการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอาง จะมีอยู่ 2 ประเด็นหลัก คือ 1.สถานที่ผลิตเครื่องสำอางต้องสะอาด มีมาตรฐาน 2. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางต้องมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นธรรมต่อผู้บริโภค อีกทั้งการขออนุญาตเกี่ยวกับเครื่องสำอางในปัจจุบันนั้น ใช้ระบบออนไลน์เข้ามาช่วยทำให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น เพียงท่านเข้ามาเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบเครื่องสำอาง ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม ก็สามารถเข้าใช้ระบบเพื่อขออนุญาตด้านสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง และขอรับเลขจดแจ้งเครื่องสำอางได้แล้ว

การขออนุญาตสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง (เฉพาะรายใหม่)

ขั้นตอนการขออนุญาตสถานที่ผลิตเครื่องสำอาง (รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสารที่ใช้ในการรับแจ้งรายละเอียดเครื่องสำอาง)

1. ยื่นเอกสารเปิดสิทธิ์เข้าใช้ระบบ e-submission ที่ สสจ. จังหวัดสมุทรสงคราม โดยเอกสารที่ใช้มีดังนี้

2. สมัคร OPEN ID ของสำนักงานอิเล็กโทรนิกส์รัฐบาล ผ่าน www.egov.go.th
3. ยื่นขอสถานที่ผ่านระบบ E-Submission โดยเข้าเมนู “จัดการสถานที่” (vdo สอนการใช้ระบบจัดการสถานที่)
4. หลังจาก อย.อนุมัติแบบแปลน ให้ทำการนัดหมายเจ้าหน้าที่ สสจ. เพื่อตรวจสถานที่
5. หลังจาก สสจ. ตรวจสถานที่ผ่าน สามารถจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบ E-Submission ตามชนิดผลิตภัณฑ์

การขออนุญาตเกี่ยวผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

ในการขออนุญาตผลิตเครื่องสำอางในปัจจุบัน สามารถจดแจ้งด้วยตนเองผ่านระบบ e-submission ของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ยื่นเอกสารขอเปิดใช้สิทธิ์ e-submission โดยเอกสารมีดังนี้

2. เข้าสู่ระบบ e-submission เพื่อขอเลขรับแจ้งผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง

เครื่องสำอางที่ผลิตมาทุกรายการ ก่อนจำหน่ายสู่ตลาดจะต้องทำการจดแจ้งผ่าน ระบบ e-submission โดยจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการจดแจ้งเครื่องสำอาง (อัพเดต 18/6/62)

หลังจากได้รับจดแจ้งเรียบร้อยแล้ว ให้ดำเนินการจัดทำฉลากให้ถูกต้องตามกฏหมาย (ประกาศคณะกรรมการเครื่องสําอาง เรื่อง  ฉลากของเครื่องสําอาง  ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2562 • คำชี้แจง )

วิดีโอ สอนการจดแจ้งเครื่องสำอางผ่านระบบ e-submission สำนักเครื่องสำอาง สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

3. กรณีที่ท่านต้องการให้เจ้าหน้าที่คีย์แทน ท่านต้องกรอกแบบคำร้องตามความประสงค์ ดาว์โหลดเอกสารตามคำขอด้านล่าง

แบบฟอร์มขอเปิดสิทธิ์ขอเข้าใช้ระบบ e-submission

แบบฟอร์มมอบอำนาจเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

แบบฟอร์มยกเลิกเครื่องสำอาง

แบบฟอร์มเพิ่มผู้ว่าจ้าง

แบบฟอร์มแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดครื่องสำอาง

คู่มือประชาชนและคำแนะนำในการขออนุญาต (เครื่องสำอาง)

กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องสำอาง

รายการสารด้านเครื่องสำอาง

1. วัตถุห้ามใช้

2. วัตถุที่อาจใช้

3. วัตถุกันเสีย

4. สี

5. สารกันแดด

ฉลาก

เครื่องสำอางที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

นโยบายและการควบคุม

ด่านตรวจสอบ

การเปรียบเทียบปรับ

แบบตรววจสถานที่ผลิต/นำเข้าเครื่องสำอาง

ตัวอย่างเอกสารแสดงการผลิตเครื่องสำอาง
ตามหลักเกณฑ์เบื้องต้นของวิธีการผลิตเครื่องสำอาง
https://www.consumersmsk.org/wp-content/uploads/2016/02/เอกสาร-สำหรับระบบจัดการสถานที่.docx

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ