แจ้งเรื่องร้องเรียนด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

เพื่อการคุ้มครองผู้บริโภคเท่านั้น

ตัวอย่างเช่น ยาชุดสเตียรอยด์
หลักฐานการอนุญาตได้แก่ เลขสารบบอาหาร(เลข อย.), เลขรับแจ้งเครื่องสำอาง, เลขทะเบียนยา, เลขผลิตภัณฑ์สมุนไพร
ตัวอย่างเช่น ซื้อจากร้านนายก อยู่บริเวณปากทางเข้าซอยA ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม
เช่น ไม่มีหลักฐานการอนุญาต และทานแล้วอาการปวดหายทันทีจะรู้ผิดปกติ กรุณาบันทึกรายละเอียดให้ครบถ้วนมากที่สุด (วัน, เวลา, สถานที่(แผนที่), เหตุการณ์ที่เกิด, และบันทึกสภาพของหลักฐานที่ซื้อมาให้ละเอียด)

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ