ภาพพื้นหลัง

หลังจากจองคิวเข้ามา ให้รอเจ้าหน้าที่ยืนยันนัดหมายผ่านทาง E-mail อีกครั้ง
โดยท่านจะได้รับข้อความ "Your appointment is confirmed."
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line official ID:  @consumer75000

*เมื่อเจ้าหน้าที่ยืนยันการจองแล้วกรุณามาพบตามวันและเวลาที่นัดหมาย เพื่อไม่ให้กระทบกับการให้บริการผู้ประกอบการท่านอื่น ณ อาคารคุ้มครองผู้บริโภคฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม

นางสาวสุอาภา กลั่นประเสริฐ

งานอาหาร/กัญชา ฯลฯ

นางสาวธนวันต์ กำปั่นทอง

เครื่องสำอาง/ ร้านนวด สปา/ คลิินิก

นางสาวสุภานัน ลิ้มไกรสรรณ์

งานอาหาร

นายคมทวน คมวุฒิการ

งานยา

นายธนศักดิ์ จั่นวิลัย

อาหาร เครื่องมือแพทย์ วัตถุอันตราย

นายรุ่งเรือง กิตติเนาวรัตน์

งานสถานพยาบาล ร้านนวด เครื่องสำอาง           วัตถุออกฤทธิ์ และยาเสพติด

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ