ภาพพื้นหลัง

การคำนวณปริมาณไอโอดีนให้ได้มาตรฐานตามประกาศน้ำปลา

โปรแกรมช่วยคำนวณปริมาณผงโปรแทสเซียมไอโอเดตในน้ำปลา

การคำนวณปริมาตรน้ำปลาที่ต้องการผลิต

ปริมาณการใช้ผงโพแทสเซียมไอโอเดตควรอยู่ระหว่างค่าต่ำสุดและค่าสูงสุดที่ได้จากการคำนวณด้านบน

คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ