ภาพพื้นหลัง
12 ม.2 ต.บางนกแขวก อ.บางคนที กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์งาม ตำบล บางนกแขวก สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 3470 3203
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-00652 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อาหารพร้อมบริโภค อื่นๆ :อาหารพร้อมปรุง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านโพธิ์งาม ตำบล บางนกแขวก สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ