ภาพพื้นหลัง
11 ม.8 ต.คลองเขิน อ.เมือง กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน ตำบล คลองเขิน สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 08 6006 7682
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-01356 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าว

กลุ่มอาชีพสตรีคลองเขิน ตำบล คลองเขิน สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ