ภาพพื้นหลัง

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล(หอยหลอด)

33 ม.3 ต.บางจะเกร็ง อ.เมือง กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยหลอด) ตำบล แม่กลอง สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 3471 3612
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-01046 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:มี GMP ประเภทอาหาร:อาหารพร้อมบริโภค

กลุ่มอาชีพแปรรูปอาหารทะเล (หอยหลอด) ตำบล แม่กลอง สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ