ภาพพื้นหลัง
1 ม.2 ต.ท่าคา อ.อัมพวา กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา
โทรหาเรา -
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-01055 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าว

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตลาดน้ำท่าคา

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ