ภาพพื้นหลัง
25 ม.6 ถ.สมุทรสงคราม – บางแพ ต.บ้านปรก อ.เมือง City Farm Interfood Co., Ltd. Ban Prok Samut Songkhram Thailand
โทรหาเรา 0 3475 1457 - 9
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-1-34732 ลักษณะ:โรงงาน สถานะภาพ:มี GMP ประเภทอาหาร:เครื่องดื่ม อื่นๆ :1.กาแฟ 3.ชา 4.วัตถุแต่งกลิ่นรส 2.อาหารมีวัตถุประสงค์พิเศษ 5.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท

City Farm Interfood Co., Ltd. Ban Prok Samut Songkhram Thailand

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ