ภาพพื้นหลัง
29/2 ม.4 ถ.บ้านยี่สาร - ดอนจั่น ต.ยี่สาร อ.อัมพวา บริษัทเอส.วี.ซี. ซีฟู้ด จำกัด ตำบล ยี่สาร สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 3476 3232 - 3
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-00248 ลักษณะ:โรงงาน สถานะภาพ:มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารทะเลแช่เยือกแข็ง

บริษัทเอส.วี.ซี. ซีฟู้ด จำกัด ตำบล ยี่สาร สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ