ภาพพื้นหลัง

บ. เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จก.

65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตำบล แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 3471 7730 - 2
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-1-02039 ลักษณะ:โรงงาน สถานะภาพ:มี GMP ประเภทอาหาร:เครื่องดื่ม อื่นๆ :1.อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 2.อาหารกึ่งสำเร็จรูป 4.เนื้อมะพร้าว 3.อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะฯ

บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตำบล แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ