ภาพพื้นหลัง
65 ม.5 ต.แพรกหนามแดง อ.อัมพวา บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตำบล แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 3477 2044
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-4-00154 ประเภทอาหาร 1:ผลมะพร้าว เนื้อมะพร้าว ประเภทอาหาร 2:เครื่องดื่มในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท ประเภทอาหาร 3:อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย

บริษัท เอเซียติคอุตสาหกรรมเกษตร จำกัด ตำบล แพรกหนามแดง สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ