ภาพพื้นหลัง

บ. โรงงานน้ำปลา ฉั่วฮะเส็ง(ตราหอยหลอด) จก.

1 ม.1 ถ.พระราม 2 ต.บางแก้ว อ.เมือง บ. โรงงานน้ำปลา ฉั่วฮะเส็ง(ตราหอยหลอด) จก. ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม
โทรหาเรา 0 3471 2494 – 6
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-1-15631 ลักษณะ:โรงงาน สถานะภาพ:มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :1.น้ำส้มสายชู 2.วัตถุแต่งกลิ่นรส 3.ซอสในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท 4.ผลิตภัณฑ์ปรุงรสที่ได้จากการ ย่อยโปรตีนของถั่วเหลือง 5.อาหารแปรรูปฯ

บ. โรงงานน้ำปลา ฉั่วฮะเส็ง(ตราหอยหลอด) จก. ตำบล บางแก้ว อำเภอเมืองสมุทรสงคราม

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ