ภาพพื้นหลัง
162/25 ม.6 ซ.เปี่ยมสุข ต.กระดังงา อ.บางคนที ปราณีโอสถ
โทรหาเรา 0 3473 8096 08 6883 7889
07.00 – 08.00 น. 17.00 – 19.00 น.
รายละเอียด
เลขที่ใบอนุญาต:สส 2/2552 ชื่อผู้รับอนุญาต:หจก.ปราณีโอสถ ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ:นางอารี กลิ่นสุคนธ์ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม:พท.ภ.22089 เวลาปฏิบัติการ:07.00 – 08.00 น. 17.00 – 19.00 น.

ปราณีโอสถ

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ