ภาพพื้นหลัง
145/8 ม.1 ต.บางแก้ว อ.เมือง ตะวันนา ปลาทูนึ่ง ตำบล แม่กลอง สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 08 68624789 Fax 0 3471 1233
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-00957 ลักษณะ:โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารแปรรูปในภาชนะบรรจุพร้อมจำหน่าย ได้แก่ ปลาทูนึ่ง

ตะวันนา ปลาทูนึ่ง ตำบล แม่กลอง สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ