ภาพพื้นหลัง
59/3 ม.7 ต.บางแก้ว อ.เมือ วรา
โทรหาเรา ง 08 0426 3123
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-01157 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:น้ำปลา อื่นๆ :อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (ปลาทูนึ่ง)
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ