ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้

63/1 ม.5 ต.ท่าคา อ.อัมพวา วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้
โทรหาเรา 08 9231 3871
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-01757 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารแปรรูปฯ (น้ำตาลมะพร้าว)

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผลิตน้ำตาลมะพร้าวแท้

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ