ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มอาชีพทำกะปิเคยตาดำ ตำบลคลองโคน

69 ม.2 ต.คลองโคน อ.เมือง กลุ่มอาชีพทำกะปิ
โทรหาเรา 08 9887 5573
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-00557 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อาหารพร้อมบริโภค อื่นๆ :อาหารแปรรูปฯ ได้แก่ กะปิ

กลุ่มอาชีพทำกะปิ

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ