ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์งาม

9 หมู่ 2 บ้านโพธิ์งาม, ถนนทางหลวงสาย 6006, ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, 75120 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, 75120
โทรหาเรา 034-70 3202
รายละเอียด
รหัสผู้ประกอบการ:39266 ชื่อผู้ดำเนินกิจการ:นางจิระพร ทองอุทัย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโพธิ์งาม ตำบลบางนกแขวก อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม, 75120

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ