ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.3 ต.บ้านปรก

19 หมู่ 3 บ้านปรก, ตำบลบ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.3 ต.บ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000
โทรหาเรา 085-917 8501
รายละเอียด
รหัสผู้ประกอบการ:40613 ชื่อผู้ดำเนินกิจการ:น.ส.สุวรรณา กลั่นแสง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ม.3 ต.บ้านปรก อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ