ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบางแก้ว

16 ม. 7 ต.บางแก้ว อ.เมือง กลุ่มแม่บ้านบางแก้ว ตำบล บางแก้ว สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 1995 3785
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-02144 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อาหารพร้อมบริโภค

กลุ่มแม่บ้านบางแก้ว ตำบล บางแก้ว สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ