ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง (น้ำตาลมะพร้าว)

32 ม.10 ต.บางขันแตก อ.เมือง กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง ตำบล บางขันแตก สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา -
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-01158 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย (น้ำตาลมะพร้าว)

กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรดาวเรือง ตำบล บางขันแตก สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ