ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน

19/1 หมู่ 4, ถนนวัดท้ายหาด, ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000
โทรหาเรา 083-159 8789 , 085-429 3639 , 034-767164 , 080-651 5925
รายละเอียด
รหัสผู้ประกอบการ:39093 ชื่อผู้ดำเนินกิจการ:นางสาวจิราพัชร์ อยู่กลัด

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทานตะวัน ตำบลท้ายหาด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม, 75000

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ