ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนก้าวแบบพอเพียง หมู่ 9

½ ม.9 ถ.บ้านปลายคลองตรง ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม วิสาหกิจชุมชนก้าวแบบพอเพียง หมู่ 9 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม
โทรหาเรา 085-976 5528,082-361 5712
รายละเอียด
รหัสผู้ประกอบการ:33785 ชื่อผู้ดำเนินกิจการ:นายเฉลียว โคตรหลักเพชร

วิสาหกิจชุมชนก้าวแบบพอเพียง หมู่ 9 ต.ท่าคา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ