ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนแปรรูปสมุนไพรกระดังงา

58 หมู่ 9 ต. กระดังงา อ.บางคนที จ.สมุทรสงคราม 57120 สมุนไพรกระดังงา ตำบล กระดังงา สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 081-634 9456
รายละเอียด
รหัสผู้ประกอบการ:40785 ชื่อผู้ดำเนินกิจการ:นายเอกธนัช ทับทิมศรี

สมุนไพรกระดังงา ตำบล กระดังงา สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ