ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ หมู่ที่ 4

130/1 ม.4 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 ดอดดหดอ กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ ตำบล บางแค สมุทรสงคราม ประเทศไทย. กกแกกแหหหแดดห
โทรหาเรา 085-379 7419 , 081-018 7930
รายละเอียด
รหัสผู้ประกอบการ:- ชื่อผู้ดำเนินกิจการ:นางชยาภรณ์ กลิ่นหอม

กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ ตำบล บางแค สมุทรสงคราม ประเทศไทย. กกแกกแหหหแดดห

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ