ภาพพื้นหลัง

วิสาหกิจชุมชนแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ หมู่ที่ 4

130/1 ม.4 ต.บางนางลี่ อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม 75110 กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ ตำบล บางแค สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 085-379 7419 , 081-018 7930
รายละเอียด
รหัสผู้ประกอบการ:- ชื่อผู้ดำเนินกิจการ:นางชยาภรณ์ กลิ่นหอม

กลุ่มแป้งร่ำตำบลบางนางลี่ ตำบล บางแค สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้