ภาพพื้นหลัง
200-201 ม.5 ต.แหลมใหญ่ อ.เมือง สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ตำบล แหลมใหญ่ สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 3477 1480/08 1944 0945
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-00157 ลักษณะ:โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารแปรรูปฯ ได้แก่ อาหารทะเลแห้ง

สหกรณ์ประมงแม่กลอง จำกัด ตำบล แหลมใหญ่ สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ