ภาพพื้นหลัง
37 - 39 ถ.พวงสมบูรณ์ ต.อัมพวา อ.อัมพวา สินเจริญ สมุทรสงคราม
โทรหาเรา 0 3475 1145
08.00 – 20.00 น.
รายละเอียด
เลขที่ใบอนุญาต:16/2540 ชื่อผู้รับอนุญาต:นางสาวกนิษฐ์ เจียมปรีชา ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ:นางพัชนี เจียมปรีชา เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม:746/2527 เวลาปฏิบัติการ:08.00 – 20.00 น.

สินเจริญ สมุทรสงคราม

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ