ภาพพื้นหลัง
5/1 ม.1 ถ.ทรงธรรม ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง หจก. อโรคยา ตำบล ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 0 3471 6147
20.00 – 21.00 น.
รายละเอียด
เลขที่ใบอนุญาต:สส 1/2548 ชื่อผู้รับอนุญาต:หจก.อโรคยา ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ:นางมณีรัตน์ จิรสถาพร เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม:บภ.13757 เวลาปฏิบัติการ:20.00 – 21.00 น.

หจก. อโรคยา ตำบล ลาดใหญ่ สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ