ภาพพื้นหลัง
11 ม.9 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา เกียรติชลธี ซีฟู๊ดส์
โทรหาเรา 08 1258 7849
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-00158 ลักษณะ:โรงงาน สถานะภาพ:มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :ผลิตภัณฑ์จากสัตว์ (ลูกชิ้น)

เกียรติชลธี ซีฟู๊ดส์

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ