ภาพพื้นหลัง
170 ต.บางช้าง อ.อัมพวา เวียงฟ้าโอสถ
โทรหาเรา 09 1954 6264
08.30-18.30 น.
รายละเอียด
เลขที่ใบอนุญาต:สส 1/2557 ชื่อผู้รับอนุญาต:นางสาวศิริพิมพา ฐิติฐาปนะ ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ:นายธาตรี ลัภยพร เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม:พท.ภ.23227 เวลาปฏิบัติการ:08.30-18.30 น.

เวียงฟ้าโอสถ

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ