ภาพพื้นหลัง
36 ต.อัมพวา อ.อัมพวา แสงเทียนเภสัช
โทรหาเรา 0 3475 1120
06.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 19.00 น.
รายละเอียด
เลขที่ใบอนุญาต:17/2540 ชื่อผู้รับอนุญาต:นายณรงค์ชัย สิริจิรเจริญ ชื่อผู้มีหน้าที่ปฏิบัติการ:นางสุวรรณา ครุธใหญ่ เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม:4511175525 เวลาปฏิบัติการ:06.00 – 08.30 น. และ 16.30 – 19.00 น.

แสงเทียนเภสัช

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ