ภาพพื้นหลัง
28/1 ม.1 ต.คลองเขิน อ.เมือง โอ้วเจริญพร โรงงานน้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง ตำบล คลองเขิน สมุทรสงคราม ประเทศไทย
โทรหาเรา 08 1622 6226
รายละเอียด
เลขสถานประกอบการ:75-2-01156 ลักษณะ:ไม่ใช่โรงงาน สถานะภาพ:ไม่มี GMP ประเภทอาหาร:อื่นๆ อื่นๆ :อาหารแปรรูปที่บรรจุในภาชนะพร้อมจำหน่าย ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมะพร้าว

โอ้วเจริญพร โรงงานน้ำตาลมะพร้าวแม่กลอง ตำบล คลองเขิน สมุทรสงคราม ประเทศไทย

รับเส้นทาง
สอบถามตอนนี้
คุณไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียน

ลิงก์รีเซ็ตรหัสผ่านจะถูกส่งไปยังอีเมลของคุณ